Verwarde personen - verwardepersonen.nl

Verwarde mensen - verwardemensen.nl

Zie ook: STOPEG (STOP Electronische wapens en Groepstalking)
Zie ook: Havana Syndrome

Oproep aan politie en geheime dienst (mee)werkenden: Werk niet mee aan deze misdaden en doe je best om ze te openbaren. Stuur informatie hierover naar ons desnoods op een anonieme manier. Veel onschuldige mensen en kinderen worden aangevallen, hun levens compleet verwoest, sommigen 24/7 gemarteld in hun eigen huis. Dit zijn misdaden tegen de menselijkheid. Dit mag niet doorgaan!

Diverse verwarde personen werkzaam binnen onze regering, politie en geheime diensten, zijn bekend bij Peter Mooring

Het begint onderhand ook vervelend te worden om te moeten aanhoren van politie dat mensen verward zouden zijn. Of als er iemand in opspraak is lees je ook vaak dat het een bekende is van politie of van de geheime dienst. In de meeste gevallen wordt er niet bij gezegd waarom iemand verward zou zijn of waarom iemand dan wel bekend is. Het is een label dat men plakt om iemand ongeloofwaardig te maken (als je lid bent van bijvoorbeeld Greenpeace of Amnesty International dan ben je al een bekende bij de geheime diensten).

Op 17 april 2015 1) In het NOS journaal op televisie: 'Volgens de politie is de verwarde man een paar jaar geleden behandeld wegens psychische problemen'. 2) Bij WNL: 'Een verwarde man heeft afgelopen nacht nacht gedreigd zijn woning op te blazen'.

Het is volgens mij bij de wet verboden dit soort uitlatingen te doen, het is een veroordeling voordat iemand veroordeeld is! Het slaat ook nergens op, bijvoorbeeld gaf in 2007 één op de tien Nederlanders (9,9%) aan psychische klachten te hebben.

Ook zijn er lijsten waarop mensen staan die een bedreiging voor een land of landen kunnen zijn. Dit noemen ze dan activisten, terroristen. Of zijn het misschien gewoon vrijheidsstrijders, vrijdenkers, mensen die zijn onderdrukt, hun families vermoord door geweld van Westerse aanvallen, bombardementen? Wat zou jij doen als je vader, moeder, broer, zus, kinderen, familie, e.d. door onwettig en buitenproportioneel geweld om het leven zijn gekomen, of je land en toekomst vernietigd hebben? Dus wie is hier eigenlijk verward of ongeloofwaardig of de terrorist? De beperkte geest die niet anders kan dan zijn uitvlucht te zoeken tot een simpele stelling die hij van zijn (criminele?) meerdere heeft geleerd?

Ik, Peter Mooring, verklaar hierbij dat diverse personen binnen onze regering, de regering van de Verenigde Staten, de regering van Israel, politie en geheime diensten (inclusief de CIA, NSA en MOSSAD), bij Peter Mooring bekend zijn en in de gaten worden gehouden. Deze personen maken over het algemeen een zeer verwarde indruk. Sommigen zijn een wandelende tijdbom.

Schizofrenie bestaat niet

Slachtoffers van geheime diensten worden vaak gek gemaakt, tot waanzin gedreven, en zo aangezet om zelfmoord te plegen, in te storten als psychiatrisch patient of een misdaad te plegen. Ik heb een artikel geschreven dat je kunt gebruiken om aan te tonen dat je niet gek bent als je beweert lastig gevallen te worden op dergelijke manieren. Verwijs hier eventueel naar als je een slachtoffer bent! Lees het artikel hier: >Schizofrenie bestaat niet of download en print de PDF: Schizofrenie bestaat niet (PDF)
11 okt 2011: Brief aan Openbaar Ministerie (PDF), kopie aan MP M. Rutte (PDF), verzendbewijzen (PDF)
19 okt 2011: Kopieen aan alle fractievoorzitters Tweede Kamer (.odt), Adresgegevens (.ods), verzendbewijzen (PDF)

Meer: kritiek op het TBS systeem van Leonie Holtes is niet gepubliceerd omdat ze vlak voor het afronden van het boek ernstige psychische klachten kreeg en vermoedelijk tijdens een aangstaanval, een psychose, haar leven beeindigde. Lees meer

Er zijn natuurlijk mensen met echte geestesziekten maar voor het merendeel is de pychiatrie een zelf verzonnen wetenschap die gebruikt wordt om heel veel geld te verdienen, op mensen te experimenteren, en tegenstanders, activisten, ongewenste personen (door wie ongewenst?) enz. te elimineren. (Een van de redenen waarom mensen wel eens zgn. psychische problemen hebben is heel simpel, zo is het leven nu eenmaal. De overheid wil dat we allemaal hetzelfde zijn, maar dat zijn we niet. Gelukkig maar!)

Electronische wapens en groepstalking

NIEUW!
WAPENS GEBASEERD OP ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN BESTAAN EN WORDEN GEBRUIKT

Dat wisten we al maar nu rapporteert de main stream media er ook uitgebreid over. Recent, in 2016-2017, trokken de VS en Canada hun ambassadepersoneel terug uit Cuba omdat ze last kregen van symptomen waarvan deskundigen concluderen dat ze alleen veroorzaakt kunnen worden door gepulste microgolven. Onderzoeken (en doofpotten) zijn nog steeds aan de gang.
Nieuwe website: havanasyndrome.nl

ELECTRONISCH LASTIGVALLEN = ELECTRONISCH MARTELEN

Electronisch lastigvallen (Engels: electronic harassment) is de term die vaak wordt gebruikt om aanvallen met electronische wapens te beschrijven. Voorbeelden van dergelijke wapens zijn: gerichte energie wapens (directed energy weapons), microgolfwapens (microwave weapons), geluidwapens (sonic weapons), gedachtenleesapparatuur (mind reading devices) en gedachtenbesturingapparatuur (mind control devices). Deze wapens worden gebruikt om te manipuleren, uit te schakelen, martelen en moorden, voornamelijk om te stelen. Beschieten, branden, koken, gedachtenlezen-en gedachtenbesturen van mensen en kinderen met deze wapens zijn misdaden tegen de menselijkheid en gruwelijke schendingen van mensenrechten.
Zie ook:

GROEPSTALKING = GEORGANISEERDE MOORD Groepstalking (Engels: gang stalking of organized stalking), vaak uitgevoerd in combinatie met electronisch lastigvallen/electronisch martelen, heeft als doel de lichamelijke of geestelijke dood van iemand te bewerkstelligen. Het slachtoffer wordt tot waanzin gedreven en pleegt zelfmoord, stort in tot psychiatrisch patient of pleegt een (opgezette) misdaad. Dit heet moord met voorbedachten rade, en degenen die hier aan meewerken zijn moordenaars. Groepstalking wordt ook wel georganiseerde stalking genoemd maar het is beter om het georganiseerde moord te noemen.
Zie ook:
Meer informatie, inclusief een lijst van verschijnselen, zie http://www.stopeg.nl
stopeg.nl

De volgende tekst ontving ik recent:

VERWARDE MENSEN

Waar komen toch ineens al die verwarde mensen vandaan? Henk van Essen destijds korpschef van Politie Haaglanden, tegenwoordig werkzaam bij de korpsleiding van het dagelijkse bestuur van de Nationale Politie, zei in het TV programma Nova Den Haag vandaag op 21 April 2010 dat hij voetbal hooligans aan wilde pakken door ze te desorienteren (verwarren), door middel van elektromagnetische geluidsgolven. Directed energy weapens waarmee ultrasone golven worden uitgestraald die de hersenen aantasten, om ze daarna gemakkelijk op te kunnen pakken. Dit hebben zij daarvoor al jaren op onschuldige burgers uitgeprobeert, waarvan er waarschijnlijk de nodige mensen in een psychiatrische inrichting terecht zijn gekomen, of zelfmoord hebben gepleegd. Ook mensen die van de ene op de andere dag plotseling stemmen gaan horen, en door die stemmen bedreigd worden en aangezet worden tot een misdrijf, om ze zo op te kunnen pakken. Zie ook www.stemmenhoorders of kijk op stichting weerklank het kontaktblad van stemmenhoorders. Dit alles is het werk van politie en geheime diensten, ik weet dit uit 25 jaar ervaring, wij leven al een paar decenia in een politiestaat. Korthals Altes waarschuwde in 1996 al voor zogenoemde directed energy weapons waarmee ultrasone golven worden uitgestraald die de hersenen aantasten. Je gaat eraan dood of je lijdt ondragelijk. Een andere versie verstoort de lichaamscellen via elektromagnetische velden waardoor het slachtoffer gek wordt. Zij noemen dit Soft-killing. Dit was dus al in 1996 bekend bij de regering. Het wordt tijd dat aan dat machtsmisbruik van de politie en de geheime diensten een einde komt, en er openlijk verzet opkomt bij de burgers door dit openbaar te maken.

Schietincidenten en hoe maak je een terrorst

Waarschuwing: je kan je eigen gedachten niet meer vertrouwen!
JE BENT EEN ROBOT ALS JE DIT NIET WEET
Het is vandaag de dag mogelijk voor anderen om toegang te krijgen tot je gedachten en je gedachten zelfs te sturen, dit is geen science fiction! Verlaat deze website niet voor je dit artikel hebt gelezen!
ALS JE DENKT DAT JE EEN DOELWIT BENT LUISTER DAN NOOIT MEER NAAR HET KLEINE STEMMETJE IN JE HOOFD!

Control Factor is een (angstaanjagende) film over mind control. Lance, een gewone burger, wordt opgezet om zijn vrouw Karen te vermoorden. De film laat ook de kleine groep mensen zien die alle aspecten van onze levens willen beheersen en ook hoe ze dit doen.
Deze film uit 2003 (!) laat zien hoe schietincidenten gedaan kunnen worden (en vaak zo worden gedaan?):
Deel 1: http://dai.ly/x175uuj
Deel 2: http://dai.ly/x175uv0

Er zijn veel schietincidenten waarbij bleek dat de dader stemmen hoorde, of doorgedraaid was. Het is mogelijk met technische middelen iemand stemmen te laten horen. Of iemand anderszins onzichtbaar aan te vallen. Criminelen, geheime diensten, gebruiken deze wapens en methoden, en politie moet in dit soort gevallen naar de oorzaken zoeken maar dit gebeurt niet. Dit betekent dat de rechtstaat niet bestaat.

Kan een persoon die opzettelijk is onderworpen aan bijna perfect geheime geestveranderende methoden zoals groepstalking en electronische belaging, verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daden? Nee! In plaats daarvan moeten degenen die deelnemen aan deze aanvallen (initiëren, arrangeren, outsourcing, doen), voor de rechter gebracht worden.

In 2013 schoot de militair Aaron Alexis een aantal mensen dood op een marine basis in de VS. Hij hoorde stemmen en werd daar gek van. Hij had op zijn wapen de woorden 'My ELF Weapon' gekerfd. ELF staat voor 'Extremely Low Frequency'. Slachtoffers van mind control claimen vaak dat er een ELF-wapen tegen ze gebruikt is/wordt.
Zeer recent is er het schietincident van Myron May, een advocaat die beweerde een Targeted Individual (TI) te zijn. Het incident was in de VS op 19/20 november 2014, en viel samen met de dag van de Covert Harassment Conference 2014 in Brussel, 's-werelds eerste conferentie over geheime belaging (covert harassment). Het bijzondere is dat Myron alles heeft gedocumenteerd en vastgelegd:

Verschrikkelijke mensenrechtenschendingen in Nederland, Europa en de wereld

Persbericht Covert Harassment Conference 2015, 's-werelds tweede conferentie over geheime belaging (covert harassment):

For immediate release Berlin, 25 August 2015
INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVERT HARASSMENT EXPOSES
INHUMANE MIND CONTROL EXPERIMENTATION
AND ROBOTIZATION OF HUMANITY


FORUM-Factory, Berlin - Thurday 1 and Friday 2 October 2015

http://covertharassmentconference.com
Global surveillance disclosures leaked by ex-NSA contractor Edward Snowden have sent planetary shock waves around the globe and outraged the public. In fact, they only represent a small percentage of the numerous illegal activities and programs perpetrated on citizens in the EU and beyond.

"Man does not have the right to develop his own mind. This kind of liberal orientation has great appeal. We must electrically control the brain. Some day armies and generals will be controlled by electrical stimulation of the brain."
- Congressional Testimony of Dr. Jose M.R. Delgado, Director of Neuropsychiatry, Yale University Medical School, 24 February 1974 -

When the infamous CIA mind control program Project MKUltra first came to light by the mid 1970s through investigations of the Church Committee of the US Congress, statements such as Dr. Delgado's congressional testimony, shocked the public. Today, the existence of weapons related to the recording, analysis and interpretation of bio-electric signals from the human organism covertly tested on individuals and the global population is a terrifying reality. It is possible to manipulate moods, read thoughts, as well as, plant thoughts into the human brain that cannot be distinguished from your own unless you are very aware. Also, this weaponry can be used to damage the human body and/or give all kinds of physical pains, without leaving any evidence. They stand in direct violation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and international conventions and treaties.

With the support of key-note speakers like Dr. Nick Begich amongst other distinguished juridical and technology experts, the STOPEG Foundation (STOP Electronic weapons and Gang stalking), The European Coalition against Covert Harassment (EUCACH), Initiative Gegen Elektromagnetische Folter (IGEF) and STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom (STOPZET) are now organizing this unique event to stimulate the debate on unethical, non-consensual research and look for solutions to end the abuse.
 • Help us mobilize public opinion to ban weaponry and methods endangering human health and life!
 • Participate in finding appropriate legal and/or political solutions to protect humanity's right to life!
 • Say NO to mind control experimentation, many suffer, many die!
 • Say NO to robotization of humanity, it means the destruction of human autonomy and dignity!
We look forward to welcoming you at the event.

For more information please contact:
Peter Mooring (STOPEG)
Phone: +31 6 4124 3030
Email: peterpm@xs4all.nl
http://www.stopeg.com
Beata Zalewska (STOPEG)
Phone: +31 6 3227 5992
Email: beata@xs4all.nl
http://www.stopeg.comPersbericht Covert Harassment Conference 2014, 's-werelds eerste conferentie over geheime belaging (covert harassment):

For immediate release Brussels, 5 November 2014
WORLD'S FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVERT HARASSMENT EXPOSES ROBOTIZATION OF HUMANS

Brussels Bedford Hotel - Thursday, 20 November 2014

http://www.covertharassmentconference.com

Last year's global surveillance disclosures leaked by ex-NSA contractor Edward Snowden have sent planetary shock waves around the globe and outraged the public. In fact, they only represent a small percentage of the numerous illegal activities and programs perpetrated on citizens in the EU and beyond.

"Man does not have the right to develop his own mind. This kind of liberal orientation has great appeal. We must electrically control the brain. Some day armies and generals will be controlled by electrical stimulation of the brain."
- Congressional Testimony of Dr. Jose M.R. Delgado, Director of Neuropsychiatry, Yale University Medical School, 24 February 1974 -

When the infamous CIA mind control program Project MKUltra first came to light by the mid 1970s through investigations of the Church Committee of the US Congress, statements such as Dr. Delgado's congressional testimony, shocked the public.

Today, the existence of weapons related to the recording, analysis and interpretation of bio-electric signals from the human organism covertly tested on the global population is a terrifying reality. It is possible to read thoughts as well as plant thoughts into the human brain that you cannot distinguish from your own unless you are very aware. Also, electronic weaponry can give all kinds of physical pains and body damage without leaving evidence. Such weapons operating on new physics principles (often using invisible radio waves and through-wall technology) are used to torture or inflict other cruel, inhuman or degrading treatment and are thus not compatible with the relevant EU Guidelines. They stand in direct violation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and international conventions and treaties.

With the support of key-note speakers like former highly placed NSA intelligence official and CIA consultant William Binney amongst other distinguished medical, juridical and technology experts, the European Coalition Against Covert Harassment (EUCACH) and STOPEG Foundation (STOP Electronic weapons and Gang stalking) are now organizing this unique event to stimulate the debate on such unethical, non-consensual research and look for solutions to end the abuse.
 • Help us mobilize public opinion to ban weaponry and methods endangering human health and life!
 • Participate in finding appropriate legal and/or political solutions to protect humanity's right to life!
 • Say NO to transhumanism, if it means the destruction of human autonomy and dignity!
We look forward to welcoming you at the event.

For more information please contact:
Peter Mooring (STOPEG)
Phone: +31 6 4124 3030
Email: peterpm@xs4all.nl
http://www.stopeg.com

Melanie Vritschan (EUCACH)
Phone: +32 475 92 85 77
Email: mvritschan@skynet.be
http://www.eucach.orgGeheime diensten zijn geen goede mensen

Geheime diensten zijn de legers van de elite. We lezen elke paar weken opnieuw dat zij de wet overtreden, mensenrechten schenden maar nooit worden de schuldigen gestrafd. Men verbergt zich achter het etiket: Staatsveiligheid. Regeringen haasten zich vervolgens om de wetten zodanig aan te passsen dat wat eerst verboden was, weer toegestaan wordt.
Martelen is verboden in onze Westerse democratieen dus worden gevangenen zonder proces overgebracht naar landen waar dit wel toegestaan is. Dit alles door en met medeweten van onze geheime diensten.
In Nederland lopen geheime dienstmedewerkers van diverse landen rond. Ook hier is geen enkele controle op en of zij zich wel aan de wet houden.

Geheime diensten elimineren tegenstanders van de (belangen) van de elite. Het andere dat ze doen is 'mind control experimentation'. Dit is het verder ontwikkelen van methoden en wapens om tegenstanders te elimineren en de bevolking onder controle te houden. Veel onschuldige mensen en kinderen worden zonder hun toestemming gebruikt voor deze experimenten. Levens worden verwoest, sommigen worden vermoord. Tegen een aantal worden oorlogsmisdaden gepleegd. Dit gebeurde in het verleden ook maar is door het internet voor het eerst in de geschiedenis duidelijk zichtbaar geworden.

Het einde van de mensheid-zoals-we-die-kennen

Het is allemaal volledig uit de hand gelopen, we moeten degenen die dit allemaal organiseren en uitvoeren stoppen. Niet alleen voor de slachtoffers van vandaag, maar ook voor onze kinderen, de kinderen van de wereld. Sommigen zeggen dat de geschiedenis zich zal herhalen, dat de machthebbers met al hun criminaliteit vanzelf zullen vallen na verloop van tijd. Maar dit zal misschien niet gebeuren, sommige dingen zijn dit keer echt anders.

De menselijke geest en lichaam zijn ontcijferd de afgelopen decennia. Dit is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis. Het is vandaag mogelijk op afstand de hersenen van een mens aan te vallen. Of ongemak of pijn bezorgen door een aanval op het lichaam. Dit wordt gedaan met wapens gebaseerd op onzichtbare radiogolven die door de muren van je huis heen gaan. Als je dit niet weet dan ben je niet meer dan een robot.

De technologie is beschikbaar vandaag, en wordt gebruikt op steeds grotere schaal. Zowel tegen individuen als tegen groepen mensen. Een persoon in een ander deel van de wereld bestuurt je hersenen waardoor je slechte gedachten hebt over je partner. Of goede gedachten over een presidentskandidaat. Of ze stelen jouw gedachten en ideeën, besturen jouw emoties. Of maken je tijdelijk ziek of martelen je om wat voor reden ook. We kunnen dit niet laten gebeuren.

We moeten dit nu stoppen. Als we dat niet doen dan zal de mensheid-zoals-wij-die-kennen tot een einde komen. En zullen er alleen nog een elite, technici en slaven zijn. En jij, jouw kinderen, zijn de slaven.

Hoe kan je hier wat tegen doen?

 • Praat hierover met familie, vrienden, collega's
 • Werk nooit mee met figuren die slechte dingen zeggen over iemand (leugens verspreiden is zo gemakkelijk)
 • Ondersteun slachtoffers, in plaats van ze voor gek te verklaren
 • Geloof niet alles wat er door politici of politie gezegd wordt, bekijk het van alle kanten
 • Verdiep je in electromagnetische wapens en de symptomen
 • Ga bewust om met je gedachten

De woorden van slachtoffer Myron May aan politici en media

'Ik daag u uit om mijn verhaal en de verhalen van andere targeted individuals niet af te doen als verhalen van mensen met een psychische aandoening, maar om serieus te overwegen dat deze verhalen dat deze verhalen waar kunnen zijn. Het verhaal kan echt zijn ... Onderzoek het zelf. Onderzoek het middels de hulpmiddelen en assistenten die beschikbaar zijn. Ik daag u uit om een ​​onderzoek te starten. Maak een wetsvoorstel, een resolutie, zodat een onderzoek kan worden gestart. Stel een commissie in die serieus onderzoek doet naar de bio-ethiek en de behandeling van targeted individuals en het niet afdoet als, 'Dit zijn schizofrene mensen die lijden aan een psychose of een andere psychische aandoening', want dat is niet het geval. Wij worden onderworpen aan dagelijkse martelen ... Ik daag u uit, als gekozen ambtenaren, om iets te doen dat belangrijk is in het leven van uw kiezers en mensen in dit land.

Aan de media, ik daag u ook aan onderzoek te doen naar deze kwesties. Geef het een echt onderzoek. Doe het niet af als een psychische aandoening. Baseer conclusies niet op basis van onwetendheid. Gebruik geen slogans en luie journalistiek als vervanging voor het echte werk dat u zou moeten doen, namelijk om deze problematiek verder te onderzoeken en alle mogelijkheden te bekijken. Doe onderzoek naar de technologie. Graaf diep. Stel vragen aan de politie, aan geheime diensten, aan de FBI, CIA, NSA. Stel vragen aan defensie. Stel vragen aan uw regering. Dat is wat u zou moeten doen. En ik daag u uit om dat te doen. Ik daag u uit om deze kwestie elke keer opnieuw te bekijken, omdat het dat verdient. 'Copyright 2015-2021 Peter Mooring Alle rechten voorbehouden.